^Back To Top

Общество "Центр помощи детям с ограниченными возможностями «SMAIDS»"

Jaunatnes Apvienība "SOLIS" filmēja sociālo filmu "Atbalss".
Filma par to, kā vecāki dažkārt nevēlas dzirdēt viņu bērnus. Problēma ir tā, ka, ja vecāki nevēlas dzirdēt bērnus mājās, tad bērni noteikti atradīs citu sabiedrību, kur viņus dzirdēs. Katrs cilvēks var mainīt savu atbalsu.
Projekta galvenais mērķis bija apvienot jauniešu apvienībā „SOLIS” jauniešus ar aktīvo dzīves pozīciju sabiedrībai svarīgo atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu grupu sociālo problēmu risināšanā, kuri projekta gaitā iegūstot jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas sociālās reklāmas izveidošanas jomā, ar savām aktivitātēm un darbu spēs piesaistīt sabiedrības uzmanību jaunatnes esošām problēmām.
Projekta realīzācijā tika iesaistītas 14.personas, no kurām 10.personas bija Rīgas pilsētas skolnieki un augstskolu absolventi. Pirmajā tikšanas reizē tika apspriestas un izvēlētas projekta tēmas un mērķi, nozīmētas vadlīnijas, projekta realizācijas posmi, pienākumu un lomu sadalīšana starp projekta dalībniekiem. Kā rezultātā par projekta tēmu tika izvēlēta bērnu un viņu attiecību un problēmu atspoguļošana sociālās reklāmas video īsfilmā. Pirms uzsākt filmēšanu tika aptaujāti vairāki bērnu vecāki un viņu bērni. Aptaujas mērķis bija noskadrot bērnu un viņu vecāku viedokli par esošām ģimenē problēmām un to iemesliem uz kā pamata tika izstrādāts filmas scenārijs.
Turpmāk atbilstoši sastādītam rīcības plānam dalibniekiem tika dotas zināšanas par pojekta scenārija rakstīšanas principiem, kā arī tie apguva filmēšanas tehnikas izmantošanas pamatus. Atbilstoši uzrakstītam scenārijam starp projekta dalībniekiem tika sadalītas lomas un tika uzsākti filmēšanas posmi. Filmēšanai beidzoties tika veikta filmas galīgās versijas montāža.
Projekta noslēgumā bērnu un jauniešu mācību un attīstības centra SMAIDS telpās tika organizēta uzņemtās filmas prezenācija.

solis19

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.