^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

 

Esiet sveicināti!
Mūsu mācību centrā uzsāka savu darbību jauns pulciņš. Sporta, militārās un tūrisma sagatavošanās nodarbības, kuras vada Edaurds Ludzītis. Zēniem un meitenēm tiek dota iespēja nodarboties ar orientēšanās sportu, uzlabot savu fizisko formu, uzzināt un iemācīties pašaizsardzības paņēmienus, doties pārgājienos, piedalīties militāra rakstura sporta spēlēs, kā arī iepazīties ar vēsturiskām vietām un faktiem. Pirmā ekskursija kuplā interesentu sastāvā tika organizēta uz Daugavgrīvas cietoksni.

 

ddr3

 

 

 

 

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.