^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Biedrība „Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotam iespējām „SMAIDS” tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2013.gada
04. aprīlī. Ar Valsts Ieņēmumu Dienesta lēmumu Nr.8.5-11/L-26313 Biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ar mērķi izveidot šo bērnu un jauniešu grupām mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centru, 2013. gada 22.jūlijā ar Rīgas Pārdaugavas Izpilddirekciju tika parakstīts nomas līgums par telpām ar kopējo platību 500 kv.metri, kuras atrodas Zolitūdes ielā 22A, Rīgā.
Biedrības „SMAIDS” valdes sēdē tika apspriesti un apstiprināti mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centra izveidošanas mērķi, darba un attīstības plāns.

Mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centra mērķi:

1) Sniegt vispusējo palīdzību bērniem un jauniešiem no daudzbērnu un trūcīgam ģimenēm integrēties sabiedriskajā dzīvē.
2) Radīt centru kā vietu, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām mācās, nodarbojās ar sportu, komunicē savu vienaudžu starpā un iegūst jaunus draugus, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī to, kā var nopelnīt ar darbu, atbilstoši savam prasmēm un iemaņām.
3) Izmantojot alternatīvās aprūpes metodes, sniegt palīdzību šo bērnu un jauniešu grupām ģimeniskā atmosfērā un pielietot darba terapiju, attīstīt un iespēju robežās pilnveidot sociālās darba spējas, lai viņi spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.
4) Gados vecākiem bērniem sniegt konkurētspējas sagatavošanu darba tirgum – psiholoģiski un praktiski.


Šobrīd, šī labdarības projekta ietvaros, minētajās telpās un pieguļošajā ēkas teritorijā tika izveidoti: bibliotēka, bērnu rotaļu un galda spēļu istaba, svešvalodu un mūzikas klases, mākslas darbnīca, estētiskās vingrošanas un deju zāle. Sporta nodarbībām ēkas pagalmā tika aprīkots sporta laukums un iegādāts dažāds sporta inventārs, izmantojot kuru bērni var spēlēt voleibolu, futbolu un florbolu. Centrā darbojas vairāki pulciņi atbilstoši katra bērna/jaunieša interesēm un iespējām. Gados vecākajiem jauniešiem tiek piedāvāta iespēja saņemt profesionālās zināšanas teorijā un praksē, kuras ļaus viņiem turpmākajā laika gaitā iegūt izvēlēto profesionālo izglītību un praktiskās iemaņas. Tieši šim nolūkam šī gada matrā esam reģistrējuši neformālās izglītības iestādi „SMAIDS” (reg.nr. 2980802103). Tie jaunieši, kurus interesē WEB dizainera vai CNC operātora specialitāte varēs, izejot apmācību kursu, apgūt to mūsu mācību iestādē. Abas šīs profesijas ir pieprasītas darba tirgū. Esam pārliecināti, ka laika gaitā, mūsu mācību centram attīstoties, mēs varēsim piedāvāt jauniešiem apgūt arī citas interesantas un pieprasītas specialitātes.

 

 

Mūsu pedagogi un brīvprātīgie palīgi Atvērto Durvju DienāTatjana Mihailova (Estrādes dejas/akrobātika), Oļegs Marutkins (Šaha spēle), Anželika Ivanova (Bērnu kinostudija), Anastāsija Sapogova (Angļu valoda), Alla Ņeganova (Mākslas darbnīca), Natālija Vitapa (Ģitāras spēle), Eduards Ludzītis (Militārā vēsture/tūrisms), Marianna Šmidta (Baleta klase), Darja Mlokita (WEB dizana nodarbības), Vladislavs Saiko (Tehniskās modelēšanas pulciņš),  Normunds Karelis (Brīvprātīgais palīgs) un Igors Renigers (Japāņu dambrete).

Valdes priekšsēdētājs: Igors Renigers                            Valdes loceklis: Jurijs Popovičenko

Projektu vadītāja: Renāte Smeķe               Administrātors: Normunds Karelis 

 RDRe.apliecba    

 

 

 

 

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.