^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

krizes-centrs-logo-300

Vardarbība ir ļoti aktuāla un pastāvoša problēma, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Ziņojumā, kurā analizēta situācija 133 valstīs, atklāts, ka miljoniem sieviešu un bērnu visā pasaulē cieš no vardarbības. ANO aģentūras paziņojušas, ka trešdaļa sieviešu ir saskārušās ar fizisku vai seksuālu vardarbību no sava partnera puses, savukārt ceturtdaļa bērnu ir cietuši no fiziskas vardarbības, bet katra piektā meitene cietusi no seksuālas vardarbības. Ziņojumā norādīts, ka tikai trešdaļa valstu īsteno vardarbības novēršanas programmas un tikai pusē valstu ir izveidoti palīdzības dienesti upuriem.

Arī Latvijā pastāvošā vardarbības problēma ir ļoti aktuāla. Statistikas dati liecina par to, ka Latvijā no vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete. Katru gadu tiek apkopota statistika par no vardarbības cietušo bērnu skaitu. Pēdējie dati liecina par to, ka tūkstošiem bērnu saņēmuši palīdzību, jo ir cietuši kādā no vardarbības veidiem. Pastāv 4 iespējamie vardarbības veidi: novārtā pamešana (fiziska nerūpēšanās, medicīniska nerūpēšanās, emocionāla nerūpēšanās, nerūpēšanās par pārtiku, bērna ilgstoša pamešana vienatnē, sociāla nerūpēšanās u.c.), emocionāla vardarbība (bērna emocionālo vajadzību ignorēšana vai psiholoģiska ietekmēšana, draudēšana, lamāšana, ņirgāšanās, atraidīšana, ignorēšana, pazemošana u.c.), fiziskā vardarbība (sišana, purināšana, dedzināšana, kniebšana, griešana u.c.), seksuālā vardarbība (glāstīšana, skūpstīšana, izvarošana, fotografēšana u.c.).
Gandrīz divas trešdaļas no mātēm (62%), kuras pašas cietušas no vardarbības, tāpat vardarbīgi izturas pret saviem bērniem. Vardarbībā cietušiem bērniem 53% gadījumu pāri nodara tēvs, bet 24% - māte. Latvijā ar emocionālu vai fizisku vardarbību ģimenē saskaras 20 līdz 30% bērnu un jauniešu. Vardarbībā cietušo bērnu un jauniešu skaits ar katru gadu pieaug.

Pagājušā gada 19. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās norisinājās forums RĪGA DIMD - iedzīvotāji, runa, domā, dara! Kopā ar citām Nevalstiskām organizācijām parakstījām Memorandu par sadarbību ar Rīgas domi. Foruma ietvaros piedalījāmies "Droša Rīga" darba grupā, kur kopā ar Rīgas domes un atbildīgo iestāžu pārstāvjiem apspriedām esošo situāciju Rīgas pilsētā. Kā rezultātā secinājām, ka lielākā tiesa veikto pasākumu no Valsts un Pašvaldības puses ir vērsta uz noziedzīgo darbību pret bērniem seku novēršanu, ne viss to profilaksi.

Jau ilgāku laiku mēs savā mācību un attīstības centrā gan nodarbībās, gan arī organizēto bērnu nometņu laikā drošības stundās, stāstam bērniem un viņu vecākiem par drošības pasākumiem, kuri ļautu samazināt riskus kļūt bērnam par vardarbības upuri. Šāda veida informatīvos seminārus, kurus mūsu centrā lasa kvalificēti speciālisti, esam piedāvājuši vairākām Zolitūdes un Imantas Rīgas pilsētas rajonu izglītības iestādēm. Neskatoties uz to, ka semināri tika piedāvāti bez maksas, interesi izrādīja tikai Anniņmuižas ģimnāzija. Tas liecina par to, ka diemžēl gan skolu un ģimnāziju direkcija, gan arī sociālie pedagogi, kuru tiešajos pienākumos, tai skaitā, ir risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus, līdz galam neapzinās minētās problēmas aktualitāti.

Lai arī statistikas dati sniedz šokējošu informāciju par reāli esošo situāciju, Labklājības ministrija atzīst, ka budžeta taupības dēļ, jau kopš 2008. gada, visu laiku tiek atlikta rehabilitācijas programmas īstenošana vardarbībā cietušajiem. Uz doto brīdi ir veikti dažādi pētījumi par vardarbību Latvijā. Tā, piemēram, ar to nodarbojas Latvijas Sarkanais Krusts, daži krīzes centri, kur no vardarbības cietušie var saņemt palīdzību, ne tikai zvanot uz pieejamajiem uzticības tālruņiem, bet arī ierasties un klātienē saņemt palīdzību. Turklāt, lai saņemtu palīdzību, piemēram, psihologa konsultāciju, bieži vien ir nepieciešams no sākuma saņemt izziņu no atbildīgās pašvaldības iestādes un nokārtot dažādas citas formalitātes, kas aizņem zināmo laiku. Bet visbiežāk palīdzība ir nepieciešama uzreiz, tieši tajā krīzes momentā, kad kvalificēta speciālista padoms un līdzjūtīgu cilvēku atbalsts var palīdzēt novērst vēl smagākas sekas.

Tas rosināja mūs, no šī gada aprīļa, izveidot krīzes centru, kur palīdzību var saņemt ikviens no vardarbības cietušais. Ņemot vēra to, ka mūsu mācību iestāde atrodas Rīgas pilsētas Imantas rajonā, kur pēdējā laika posmā notika vairākas skolas vecuma meiteņu izvarošanas, aptaujājot Rīgas pilsētas Imantas un Zolitūdes rajonu iedzīvotājus, šo rajonu skolu un ģimnāziju pedagogus, bērnus, kuri apmeklē pie mums nodarbības un viņu vecākus, konstatējām, ka apkārtnē nav tādas iestādes, kura sniegtu kompleksā spektra operatīvo palīdzību minētās problēmas risināšanā. Un šāda centra izveide būtu nepieciešama.

Līdz ar to, kā jau minējam iepriekš, sākot ar šī gada aprīli, mūsu centra, Zolitūdes ielā 22A, telpās sāks darboties Atbalsta centrs cietušiem no vardarbības bērniem „BĒRNU SMAIDS", kur katrs bērns un viņa vecāki bez maksas varēs saņemt kvalificēta speciālista, psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultāciju piezvanot pa tālruni +371 67886588 vai klātienē. Protams, pirms iearšanās pie kāda no speciālista, būtu vēlams pieteikt savu vizīti pa tālruni. Finansējuma trūkuma dēļ minētais centrs darbosies pagaidām tikai darba dienās. Bet nākotnē plānojam, aprīkojot telpas atbilstoši cietušo vajadzībām un prasībām, izveidot to kā diennakts. Ceram un ticam, ka mums tas izdosies.

Gaidīsim Jūs darba dienās no 10:00 līdz 19:00.

MŪSU SPECIĀLISTI: 

Jānis Broks ( psihologs )

Izglītība: Augstākā izglītība (bakalaura grāds).Psiholoģija un sociālā pedagoģija.

                                     Grupu nodarbības

• semināri, lekcijas;
• psiholoģiskie treningi;
Psiholoģiskā konsultēšana
• individuāli bērniem un pieaugušiem;
• ģimenēm, vecākiem;
• konsultācijas klātienē un Skype.
Koučings.
Izmantojamās metodes
• Smilšu spēļu terapija;
• Psihodinamiskā īstermiņa terapija;
• Biheviorālās pieejas metodes;
• Koučings.
Psihodiagnostika
• individuāli bērniem un pieaugušajiem.

Darba valoda – latviešu un krievu

 

 

Isida Klopova (psihologs)

 

Izglītība:
1. Imanuila Kanta Baltija federālā universitāte
Izglītība: sociālais psihologs, psiholoģijas pasniedzējs
1. Maskavas Geštalta institūts
Izglītība: psihoterapeits
1. Programma: "Bērnu - bāreņu starppersonu komunikāciju attīstība un to sociālā rehabilitācija ar mērķi integrēt šos bērnus sabiedriskajā dzīvē".
Darba pieredze:
1. Bērnu psiholoģiskās attīstības centrs "Jāņtārpiņš" (pedagogs, psihologs);
2. Bērnu nams "Cerība" (pedagogs, psihologs);
3. Medicīniskās rehabilitācijas institūts "Atgriešanās" (psihologs).
Grupu nodarbības:
- semināri, lekcijas;
- psiholoģiskie treningi;
Psiholoģiskā konsultēšana:
- individuāli bērniem un pieaugušiem;
- ģimenēm, vecākiem;
- konsultācijas klātienē un Skype.
Psihodiagnostika:
-individuāli bērniem un pieaugušajiem.
Konsultācijas latviešu un krievu valodās.

 

 

 

 

 

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.