^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Labdien draugi!
Laikam kāds no jums atcerēsies, bet varbūt dzirdēs pirmo riezi, pagājušā gada aptuveni šajā pašā laikā mēs vērsāmies ar lūgumu palīdzēt savākt mantas priekš Rēzeknes rajona Adamovas bērnu internātskolas. Tajā reizē uz mūsu lūgumu atsaucās vairāki no jums. Par ko jums vēl reiz pateicamies gan mēs, gan arī internāta bērni.
Šogad 12.novembrī mēs atkal dodamies uz šo internātskolu apciemot bērnus. Atgādināsim, ka šajā skolā mācās tagad jau 86 bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem ar garīgas attīstības un psiholoģiska rakstura traucējumiem. 40 no šiem bērniem ir bāreņi. Aukstais laiks un ziema jau nav aiz kalniem. Un mēs atkal vēršamies pie jums ar lūgumu palīdzēt mums savākt mantas un visu to ar ko bērni varētu nodarboties ziemā brīvajā no skolas laikā. Ja Jūsu mājās ir slidas (it īpaši meiteņu), slēpes, apavi vai apģērbs kurus Jūs nelietojat un būsiet gatavi ziedot, mēs ar prieku pieņemsim šīs nepieciešamās internātskolai mantas mūsu bērnu centā SMAIDS, kurš atrodas Imantā, Zolitūdes ielā 22a. Mantu pieņemšana notiks katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00 līdz pat 11.novembrim. Brīvdienās pēc iepriekšējās vienošanās.
Pagājušo gadu piemirsām, bet pats par sevi saprotams, ka tā pat kā visiem bērniem, arī šiem patīk saldumi un augļi. Ja kāds no jums varēs un būs vēlme tos ziedot internātskolas bērniem, mēs noteikti neatteiksimies tos pieņemt un nodot.
Par visiem jautājumiem lūdzam zvanīt uz kontakttālruni +371 27771860 vai rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sabiedriskā labuma organizācijas un bērnu centra SMAIDS administrācija.
P.S. Būsim pateicīgi, ja pārsūtīsiet šo mūsu lūgumu paziņām un draugiem.

Adamovasinternats

Šī gada 18.oktobrī mūsu bērnu centra telpās uzsāktā labdarības projekta ietvaros notika pirmā bērnu autistu un viņu vecāku iepazīšanās ar speciāli apmācītiem suņiem.
Kā jau minējam savā iepriekšējā stāstā, Latvijā neeksistē valsts programma, kura atbalstītu un finansētu šo bērnu ārstēšanu un rehabilitāciju. Atšķirībā no citām Eiropas Savienības valstīm, kur šīs atbalsta programmas jau sen ir izstrādātas un tiek realizētas. Pašiem vecākiem bieži vien nav iespēju apmaksāt izdevumus, kuri saistīti ar viņu bērnu ārstēšanu. Jāņem vērā, ka šiem bērniem ir nepieciešama vairāku speciālistu palīdzība ilgtermiņā. Līdz ar to izdevumi pieaug reizēs.
Tieši tādēļ mēs nolēmām izveidot vienu bērnu grupu un piesaistot speciālistus, tādus, kā ABA terapeits, logopēds un ergoterapeits, dot iespēju šiem bērniem bez maksas saņemt šo speciālistu pakalpojumus. Protams, lai mūsu ieplānotais pasākums sāktu darboties pilnā apjomā, būs jāmeklē finansējums. Par ko tagad arī rūpējamies. Ceram, ka mums tas izdosies un bērnu smaidošās un priecīgās sejas, kuras jūs varat vērot pirmo nodarbību uzņemtajās fotogrāfijās, piepildīs ar prieku un siltumu mūsu un bērnu vecāku sirdis!

DSC 0330

Lasīt tālāk: KANISTERAPIJA. PIRMĀ IEPAZĪŠANĀS.

 Bērni autisti – vienpatņi, kas var būt ģēniji.

autisti 1

АУТИЗМ - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра.
"Человек дождя", "Карточный домик", "Восход Меркурия" - все эти фильмы объединяет общая особенность главных героев - аутизм. Название этого заболевания происходит от латинского слова autos - "сам" (аутизм - погружение в себя).
Понятие "аутизм" было впервые введено Э. Блейером в 1920 г. как симптом при тяжелых нарушениях взаимодействия с реальностью у взрослых больных шизофренией. Ранний детский аутизм был описан Лео Каннером (1943 г., синдром Каннера), а затем Гансом Аспергером (1949 г.). Тогда одно из определений аутизма звучало как "разобщенность человека с внешним миром".
Эта болезнь поражает не только психические функции (речь, интеллект, мышление), но и отражается на восприятии ребенком целостной картины мира. Основная проблема аутизма заключается в непонимании, невосприятии человеком событий, происходящих вокруг.
Беда семей с аутичными ребенком, прежде всего, в том, что осознание проблемы зачастую наступает внезапно. Трудности установления контакта, взаимодействия уравновешиваются в глазах родителей успокаивающими впечатлениями, которые вызывают серьезный, умный взгляд ребенка, его особые способности. Поэтому в момент постановки диагноза семья порой переживает тяжелейший стресс: в три, в четыре, иногда даже в пять лет родителям сообщают, что их ребенок, который до сих пор считался здоровым и одаренным, на самом деле "необучаем".
Это не лечится, от болезни не придумано лекарств. Но если с ребенком много работать, у него будет шанс не на тяжелую инвалидность, а на полноценную жизнь. Работа эта полностью ложится на плечи родителей - государственной программы для аутистов в Латвии нет!!!
Детьми с аутистическими расстройствами занимается детская больница в Гайльэзерсе, ее отделение реабилитации. Ремонта там не было лет 30, с тех пор как построили здание. Тут помогают детям с разными проблемами. Песочная терапия, музыкальная, эрготерапия.
Программа реабилитации детей с психологическими проблемами - за счет государства. Но число занятий ограничено: по десять консультаций к каждому специалисту. Потом надо становиться в очередь, а она длинная.
С начала работы нашего детского центра к нам регулярно обращались родители, в основном мамы, детей страдающих аутизмом. В надежде, что попробовав себя в каком-то из предлагаемых нами кружков, а их у нас 15, ребёнок проявит интерес к происходящему и постепенно адаптируется в среду занимающихся там детей. Однако на деле всё оказалось на много сложнее, чем это могло показаться изначально. Признаюсь, до этого момента я никогда не сталкивался с подобной проблемой, хотя в общих чертах имел об этом представление. Я смотрел на этих детей и понимал, что бессилен. И в одиночку с этой проблемой ни я ни родители этих детей справиться не сможем. Одновременно с этим я был восхищён мужеством этих женщин, которые ежедневно и без остатка отдают себя борьбе за счастье своего ребёнка.
Пообщавшись с мамами этих детей я узнал не только о проблемах с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, но и о том, что они годами обивают пороги кабинетов чиновников в надежде решить проблему государственного финансирования. Но воз, как говорится, и ныне там. Многие из них опустили руки и уже ни на что не надеются, а просто плывут по течению в круговороте дел и забот о своём ребёнке.
В начале прошлого года я связался с некоторыми специалистами в этой области, которые не один год занимаются лечением и реабилитацией этих детей. Мы общались, обменивались мнениями. Несмотря на то, что я готов был безвозмездно предоставить им помещения нашего учебного центра для создания альтернативного центра для детей аутистов, никто из них не был готов помогать нам бесплатно. Я их не осуждаю и понимаю. Однако мысль о создании подобного центра не оставляла меня. В течении года я неоднократно встречался не только с мамами, но и с людьми, которые имеют непосредственное отношение к решению данной проблемы. Нашёл и договорился с единомышленниками, готовыми участвовать в этом проекте. В их числе не только сами семьи детей аутистов, но и врач - логопед, AБA терапевт, а так же владельцы специально обученных собак, предоставляющих услугу в профессиональных кругах называемую канистерапией. Составил приблизительную статью расходов для реализации экспериментального пилот -проекта сроком на 1 год. Само собой разумеется сами мы не в состоянии оплатить услуги всех вышеперечисленных специалистов в длительном периоде времени даже для небольшой группы детей, родители которых изъявили желание участвовать в этом проекте. Поэтому будем писать проект, доказывать, что это крайне необходимо семьям детей аутистов и пытаться получить финансирование для его реализации. Очень надеюсь, что нам удастся сдвинуть этот камень с мёртвой точки и добиться прогресса в решении этой проблемы.
Обращаюсь ко всем, кто неравнодушен и может помочь советом или делом. Возможно именно ваш совет или опыт окажется решающим в реализации задуманного нами проекта. Пишите нам или звоните. Мы с радостью выслушаем Вас и примем любую помощь.
Председатель правления благотворительного общества SMAIDS, Игорь Ренигерс

rudensnom.2016

Уважаемые родители!


Кажется совсем недавно закончились детские летние каникулы, в дни которых мы организовывали для ваших детей дневные лагеря.
Наступила школьная пора и совсем незаметно пролетел сентябрь. По уже сложившейся традиции приглашаем ваших детей принять участие в осеннем лагере, который в этот раз по просьбе родителей, пройдёт под знаком латышского языка.
В программе лагеря кроме занятий латышским языком, как и всегда, мы предусмотрели для детей различные викторины и соревнования, в которых сможет принять участие каждый желающий. В заключительный день лагеря детей и родителей предусмотрена экскурсия в один из самых красивых городов Латвии, Вентспилс.
Финансовую поддержку в организации лагеря оказывает Рижская дума. Бюджетных мест осталось не так много. Если Вы планируете записать своего ребёнка в организуемый нами осенний лагерь, не откладывайте в долгий ящик. Заявки на бюджетные места в лагерь принимаются до 17 октября включительно.
Будем рады видеть Ваших детей в нашем детском центре!
Записать своего ребёнка в лагерь вы можете прислав заявку на наш адрес электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
По интересующим Вас вопросам можете звонить по номерам телефонов: GSM +371 24809950 или +371 67886588

1 septembris 2011

2016. gada 3. septembrī (sestdien), mūsu mācību centra telpās notiks mūsu centrā piedāvāto nodarbību prezentācijas. Sākot no 12:00 un līdz pat 18:00 pirmā stāva telpās pulcēsies visi mūsu pasniedzēji, ar kuriem Jūs un Jūsu bērns varēs iepazīties un uzdot interesējošos jautājumus. Aicinām Jūs apmeklēt šo pasākumu, ja plānojat pierakstīt savu bērnu kādā no mūsu piedāvātajām nodarbībām:

Nodarbības Vecums Pedagogs
Angļu valoda no 6.g J.Sučkova  
Latviešu valoda no 6.g J.Sučkova  
Estētiskā vingrošana/dejas no 3.g I.Ignatāne  
Austrumu un showbellydance no 6.g N.Džurilo  
Deju aerobika no 3.g N.Džurilo  
Ģitāras spēle no 8.g D.Čicins  
Mākslas darbnīca no 3.g A. Ņeganova  
Enkaustika (glezniecība ar kausētu vasku) no 6.g L.Isakova  
Tehniskās jaunrades pulciņš no 6.g V.Saiko S.Šaronovs
Bērnu kinostudija no 6.g A. Īlena  
Šaha spēle no 6.g O. Marutkins  
Vokāla un skatuves mākslas studija no 6.g E.Voitkeviča  
Džudo no 4.g E.Riders  
Pašaizsardzības un izdzīvošanas skolas no 9.g V.Ļebedevs  
pamati.Tūrisms.      

IMG 20160726 121429

IMG 20160725 135256

Lūk arī noslēdzās vasaras skolēnu brīvlaika nometne “Varavīksnes smaids 2016”. Gribam pateikties visiem, kas palīdzēja organizēt un novadīt šo nometni un pasākumus, kuri bija iekļauti nometnes programmā. Īpaši vēlētos pateikties mūsu brīvprātīgajiem palīgiem Sofjai Aksenovai un Aleksandram Sidirovam, kuri bija bērnu grupu vecākie ,kā arī Bauskas pils muzeja darbiniekiem un gidei, Bauskas motormuzeja darbiniekiem un gidei, kā arī Minhauzena muzeja darbiniekiem par izrādīto atbalstu mūsu lielā kolektīva uzņemšanā. Zemāk skatieties foto no mūsu nometnes dzīves.
Liels paldies visiem, kuri mūs atbalstīja.
Biedrības “Smaids” administrācija.

Lasīt tālāk: Nometnes "Varavīksnes smaids 2016" foto.

VUGD5

Pirmajā musu organizētās nometnes “Varavīksnes smaids” dienā mums bija ieplānots apmeklēt 5. VUGD nodaļu, kas arī tika izdarīts! Apmeklējums iznāca ļoti interesants un lietderīgs. VUGD nodaļas darbinieki ne tikai parādīja un izstāstija par savu ikdienu , pastāstīja par drošību uz ūdens , paradīja glābšanas inventāru un tehniku, bet arī atļāva mūsu bērniem izmēģināt dažus ikdienā izmantojamos atribūtus. Kaut arī laika apstākļi mūs ļoti pievīla un mēs visi diezgan stipri izmirkām, pasākums izdevās interesants un pamācošs. Izsakām lielu pateicību Rīgas 5.VUGD nodaļas darbiniekiem par interesanto ekskursiju!

Lasīt tālāk: Iepazīstam  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ikdienu!

Beachtennis

IMG 20160523 114758

23.maijā, Ķīpsalā, Pilsētas Jahtkluba piestātnē norisinājās īpašs bērniem veltīts labdarības pasākums “Daugava zem burām”. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 300 dalībnieku no Rīgas Sociālā dienesta dienas centriem, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām. Pasākuma laikā bērniem tika atgādināts, cik svarīgi atcerēties ne tikai par to, kā uzvesties ūdens tilpņu tuvumā, bet arī par drošību atrodoties uz ūdens. Tāpat bērnus priecēja braucieni pa Daugavu ar buru jahtām un katamarānu.

Labdarības pasākums “Daugava zem burām” tika organizēts jau otro gadu. Tāpat kā pērn, arī šogad pasākumu organizēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policiju, Rīgas Sociālo dienestu un Burāšanas skolu “Nautica”.

Lasīt tālāk: "Daugava zem būram" 2016

Šī gada 16.aprīlī mūsu bērnu mācību centrā, kurš atrodas Zolitūdes ielā 22A, Rīgā, risinājās talka, kurā piedalījās ne tikai mūsu centra bērni, bet arī viņu ģimenes locekļi. Talkas laikā tika iztīrītas telpas un sakopta visa pieguļošā ēkai teritorija. No visas sirds pateicamies visiem talkas dalībniekiem!
Atsevišķi vēlamies izteikt pateicību Pārdaugavas izpilddirekcijai par to, ka sagādāja mums konteinerus atkritumu izvešanai!

DSC 0090

Lasīt tālāk: TALKA 2016

Aicinām bērnus vecumā no 7 līdz 14 gadiem uz vasaras brīvlaika nometni. Nometnes ilgums 14 dienas no 11. līdz 24 .jūlijam. Nometnes programmā sporta sacensības, pastaigas, ekskursijas, viktorīnas, jauno pavāru skola LIDO un daudz citu aktivitāšu, kas neatstās Jūsu bērnus vienaldzīgus.
SVARĪGI!
Vecākiem ir iespēja atvest savus bērnus pie mums 8:00 un paņemt līdz 20:00. Restorāns PĒTERGAILIS nodrošina ēdināšanu divreiz dienā. Nometnes izmaksas vienam bērnam ar Rīgas domes finansiālu atbalstu varētu sasniegt aptuveni 120 eiro. Vietu skaits ierobežots - 25. Mēs atrodamies Imantā Zolitūdes ielā 22 A.
Un vēl! Sarunās ar vecākiem daudzkārt ir izskanējusi vēlme bērniem nodrošināt nometnes arī jūnijā un augustā. Tāpēc pieņēmām lēmumu organizēt arī sporta un tūrisma nometni augusta mēnesī no 8 līdz 20. datumam. Tāpat cienījamie vecāki, ja saņemsim pietiekoši pieteikumu uz jūnija mēnesi tad organizēsim to no 13 līdz 26. Jūnijam. Gaidīsim Jūs mūsu bērnu centrā. Saulainu un siltu Jums vasaru!

10366151 1740729266138657 2910506370068729459 n

Lasīt tālāk: AICINĀM BĒRNUS UZ VASARAS NOMETNI!

talkafoto

Cienījamie vecāki!
Šī gada 16.aprīlī mēs organizējam talku, centra teritorijas un telpu uzkopšanai. Aicinām visus interesentus pievienoties mums sestdien pulksten 12:00.
Ja kādam ir iespēja paņemt uz talku cirvi un grābekļus, būsim pateicīgi.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis. Tēju , kafiju un vieglas uzkodas talkas dalībniekiem mēs nodrošināsim

 

dejudiploms001

2016.gada 13. Februārī kultūras centrā IMANTA notika deju konkurss DEJAS VARAVĪKSNE 2016, kuru organizēja deju studijas Elmira vadītāja Jeļena Šiļenkova. Deju konkursā piedalījās arī mūsu centra deju kolektīva meitenes. Mākslinieciskā vadītāja Natālija Džurilo. Konkursa programmā bija iekļautas kā individuālas tā arī kolektīvu uzstāšanās. Krāsaini tērpi, enerģiskas dejas, stigra žūrija, skatītāju atbalsts un protams bērnu pārdzīvojumi un prieki! Tas bija visa konkursa garumā.
Apsveicam mūsu meitenes ar ieņemto 3. Vietu savā vecuma grupā un vēlam panākumus nākotnē!

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk: APSVEICAM!

Labdien!
2016.gada 30.janvārī es, Biedrības Smaids valdes priekšsēdētājs Igors Renigers un Ija Tukāne sakrāvām izīrētajā busiņā saziedotās mantas un devāmies ceļā uz Adamovas speciālo internātpamatskolu. Starp citu, Ija bija Tā ar kuru sākās šī labdarības akcija! Ija sazinājās ar mums, bet mēs izplatījām šo informāciju tālāk mūsu mājas lapā un www.facebook.com/bernusmaids.lv/?fref=ts. Vēlreiz vēlamies pateikties visiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam palīdzēt! Pateicamies ne tikai tiem cilvēkiem, kuri ziedoja nepieciešamās mantas, bet arī tos kuri dalījās ar saviem draugiem un paziņām par šo labdarības akciju! Visā kopumā mūsu aicinājumu aplūkoja vairāk kā 54000 facebook lietotāju! Tas ir ļoti daudz tik īsā laika posmā! Tam ir grūti noticēt, bet tas ir fakts. Šo divu nedēļu laikā, kopš mēs publicējām aicinājumu palīdzēt Adamovas bērnu speciālajai internātskolai , cilvēki zvanīja, rakstīja, brauca pie mums ar mantām. Daudziem cilvēkiem kuriem nebija iespējas vai laika, sakarā ar darbu, nogādāt mantas mūsu bērnu centrā, mēs braucām pēc tām paši. Šo divu nedēļu laikā mans mobilais telefons katras dienas pusdienlaikā jau bija izlādējies! Tik daudz cilvēku zvanīja un vēlējās palīdzēt!
Izbraukt no Rīgas mēs plānojām desmitos no rīta, bet izbraucām tikai vienos dienā, jo cilvēki vēl joprojām zvanīja un vēlējās ziedot mantas šai internātskolai un es nevarēju viņiem atteikt! Vēl piektdienas vakarā mūsu centra bērni, kuri apmeklē mūsu mākslas pulciņu, kuru vada māksliniece Alla Ņeganova, zīmēja zīmējumus Adamovas internātskolas bērniem, kuros bija attēlots laimes putns.
Atbraucot uz Adamovu, mēs šos zīmējumus un saziedotās mantas nodevām internāta bērniem. Mēs plānojām ierasties galapunktā divos dienā, bet atbraucām tikai četros vakarā. Mūs sagaidīja internātskolas direktors Jānis Puriņš un viņa vietniece Zigrīda Vasiļkova. Pirms ekskursijas pa internātskolu, mūs ļoti garšīgi pabaroja un galvenais īstajā laikā, jo ieturēt maltīti pa ceļam nebija laika, mēs jau tā kavējāmies! Pusdienu laikā, jeb drīzāk agro vakariņu laikā, mēs sarunās ar internāta vadību uzzinājām daudz interesantu, pat vēsturisku faktu par vietu kur atrodas internāts! Interesants ir fakts, ka vienu no ozoliem, kas aug internāta teritorijā ir iestādījis Kārlis Ulmanis.
Pēc pusdienām mums izrādīja telpas, kurās bērni ikdiena mācās un atpūšas. Bērniem ir pieejama interaktīvā tāfele (par tādu mēs sapņojam savā bērnu centrā. I.Renigers), moderna sporta zāle, kura tika uzcelta nesen .Laikam tāpēc internātskolai ir tik daudz dažādu kausu un medaļu! Bērniem ir iespējas regulāri nodarboties ar sportu, kas vainagojas ar iegūtajām godalgām dažādās sporta sacensībās. Kad mūsu ekskursija un bērnu priekšnesumi bija galā, mēs devāmies pagalmā, kur stāvēja mūsu busiņš piekrauts ar mantām un nodevām tās bērniem. Tur bija apģērbi, apavi, slidas, slēpes, hokeja nūjas un pat hokeja vārtsarga forma, kā arī velosipēdi un ragavas! Un nekas ka ārā ir plus temperatūra, cerēsim ka bērni vēl šoziem varēs izbaudīt ziemas priekus!
Vēlreiz gribam pateikties visiem par palīdzību šajā labdarības akcijā Adamovas speciālajai internātpamatskolai un ceram uz Jūsu atbalstu nākošajās labdarības akcijās, kuras mēs noteikti vēl organizēsim! Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā un www.facebook.com/bernusmaids.lv/?fref=ts .

Biedrības SMAIDS valdes priekšsēdētājs Igors Renigers.

Lasīt tālāk: Paldies par atbalstu!

 Copyright © 2019 bernusmaids.com  Rights Reserved.