^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Aicinām vecākus pieteikt savus bērnus latviešu valodas vasaras nometnei "Eiropa, kā viena ģimene" (15.07. - 01.08.2019)
Pirmajā nometnes dienā nometnes dalībnieki tiks iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un nometnes programmu. Katra nometnes diena tiks veltīta vienai no Eiropas Savienības valstīm. Bērniem nodarbību laikā tiks dota iespēja iepazīties ar šo valstu vēsturi, kultūru un tradīcijām. Visa informācija tiks sagatavota un sniegta latviešu valodā. Minētās nodarbības risināsies dienas pirmajā pusē. Pēcpusdienā pēc ierastās tradīcijas tiks rīkotas sporta sacensības, atbilstoši katra bērna iespējām un vēlmēm. Visas nometnes laikā bērni tiks iesaistīti vairākās sporta aktivitātēs, viktorīnās, konkursos un sacensībās, kuras tiks organizētas gan telpās, gan svaigajā gaisā. Nometnes dalībnieku rezultāti tiks apkopoti nometnes beigās un uzvarētāji saņems diplomus, medaļas, kausus un vērtīgas balvas. Nometnes programmā ir ieplānotas 4.ekskursijas. Pēc ievēstās tradīcijas, pēdējā nometnes dienā visiem nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem būs iespēja nogaršot nometnes vadītāja gatavotu dažādu garšu cukura vates izstrādājumus.
Lai pieteikt savu bērnu nometnei ir jānosūta pieteikumu uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pieteikumā jānorāda bērna un viņa vecāku vārds un uzvārds, bērna dzimšanas datums, skolas un klases numurs, vecāku telefona numurs.
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 67886588 vai uz mob. 23205383.

augustanometne19

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.