^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

    Pateicamies biedrībai "CHARITY.LV"  par atbalstu!
Šī gada jūnijā biedrība CHARITY.LV piešķīra mūsu biedrībai grantu 2000 eiro apmērā ar mērķi izveidot vides pieejamību bērniem ar attīstības un funkcionāleim traucējumeim, kā arī atdalīt un pienācīgi aprīkot mūsu mācību centra pirmā stāva telpas, šo bērnu nodarbībām un sociālai rehabilitācijai. Pateicoties šim mums radās iespēja saņemt finansējumu no Rīgas domes Labklājības departamenta minēto pasākumu organizēšanai uz pastāvīga pamata, kas dos iespēju šiem bērniem un viņu vecākiem ilgtemiņā saņmet mūsu centra pakalpojumus bez maksas. Charity

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.