^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

    Projekta galvenais mērķis ir apvienot jauniešu apvienībā „SOLIS” jauniešus ar aktīvo dzīves pozīciju sabiedrībai svarīgo atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu grupu sociālo problēmu risināšanā, kuri projekta gaitā iegūstot jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas sociālās reklāmas izveidošanas jomā, ar savām aktivitātēm un darbu spēs piesaistīt sabiedrības uzmanību jaunatnes esošām problēmām. 

BERNU

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.