^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

 

     Ceturdien 8. novembrī, Imantas, Zolitūdes un Iļguciema skolu jaunieši, skolotāji un dažadu nozaru eksperti tikās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Arī mēs “Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām SMAIDS” piedālījamies šajā forumā. Foruma mērķis bija ļaut jauniešiem tik sadzirdētiem, diskutējot par aktuālajām problēmām apkaimēs, un kopā ar jauniešiem meklēt iespējamos šo problēmu risinājumus. Pēc uzrunām foruma dalībnieki dalījās grupās, kurās diskutēja par problēmām vides, drošības, satiksmes, izglītības un savstarpējo attiecību jomās.

     Šī foruma laikā jaunieši apzinājās ne tikai to, kādas problēmas ir apkaimēs, kuras viņi dzīvo, bet arī to, kā viņi paši var iesaistīties šo problēmu risināšanā. Kā vairāka foruma dalībnieki atzīst,šādi pasākumi rada motivāciju skolēniem pašiem veidot vidi sev apkārt, jo viņi apzinās, ka šajās problēmas viņi nav vieni,un, ka domubiedri būs gatavi iesaistīties un palīdzēt.

forum

 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.