^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Šī gada oktobris tiek raksturots, kā kiberdrošības mēnesis visās Eirpopas Savienības valstīs. Visā Eiropā notiek dažādi semināri un pasākumi. Arī mūsu mācību centrs nolēma aktīvi piedalīties šī projekta realizācijā. Rīgas pilsētas skolām tika peidāvāts bezmaksas seminārs,kura ietvaros mūsu centra pasniedzējs,Jurijs Sčebets, kurš ir Kalifornijas institūta god.profesors, stāstīja bērniem un pasniedzējiem par drošības pasākumiem saistītiem ar personas datu un savu datoru aizsardzību. Pasakuma gaitā starp bērniem, pasniedzējiem un lektoru izvērsās diskusija, bērni uzdeva vairākus jautājumus uz kuriem lektors,Jurijs Sčebets, sniedza izsmeļošas atbildes. Izsakām savu pateicību mūsu pasniedzējam, Anniņmuižas ģimnāzijas un Ostvalda skolas direkcijai par pasākuma organizāciju.

KIBER1

 

 Copyright © 2020 bernusmaids.com  Rights Reserved.