^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Nodarbību sākums mūsu bērnu centrā sākas 2017.gada 18.septembrī. Pieteikšanās nodarbībām vēl notiek.

Jaunumi

STOP!

stop-vardarbibai

Mūs atbalsta

 Copyright © 2019 bernusmaids.com  Rights Reserved.