^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Šī gada 18.oktobrī mūsu bērnu centra telpās uzsāktā labdarības projekta ietvaros notika pirmā bērnu autistu un viņu vecāku iepazīšanās ar speciāli apmācītiem suņiem.
Kā jau minējam savā iepriekšējā stāstā, Latvijā neeksistē valsts programma, kura atbalstītu un finansētu šo bērnu ārstēšanu un rehabilitāciju. Atšķirībā no citām Eiropas Savienības valstīm, kur šīs atbalsta programmas jau sen ir izstrādātas un tiek realizētas. Pašiem vecākiem bieži vien nav iespēju apmaksāt izdevumus, kuri saistīti ar viņu bērnu ārstēšanu. Jāņem vērā, ka šiem bērniem ir nepieciešama vairāku speciālistu palīdzība ilgtermiņā. Līdz ar to izdevumi pieaug reizēs.
Tieši tādēļ mēs nolēmām izveidot vienu bērnu grupu un piesaistot speciālistus, tādus, kā ABA terapeits, logopēds un ergoterapeits, dot iespēju šiem bērniem bez maksas saņemt šo speciālistu pakalpojumus. Protams, lai mūsu ieplānotais pasākums sāktu darboties pilnā apjomā, būs jāmeklē finansējums. Par ko tagad arī rūpējamies. Ceram, ka mums tas izdosies un bērnu smaidošās un priecīgās sejas, kuras jūs varat vērot pirmo nodarbību uzņemtajās fotogrāfijās, piepildīs ar prieku un siltumu mūsu un bērnu vecāku sirdis!

DSC 0330

 

 Copyright © 2020 bernusmaids.com  Rights Reserved.