^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

2015.gada 30.decembrī mācību centra telpās notika Jaungada eglītes pasākums, kur mūsu bērni rādija, speciāli, vecākiem sagatavotus priekšnesumus! Pasākumu apciemoja arī Salavecis ar Sniegbaltīti, lai apskatītos, kā bērniem veicies visa gada garumā. Bērni dejoja, dziedāja piedalījās dažādos konkursos! Neizpalika arī dāvanas ko bija atnesis Salavecis! Mēs pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem un mūsu centra pasniedzējiem kuri piedalījās un palīdzēja organizet šos bērnu svētkus! Vēlreiz visus sirsnīgi sveicam, tagad jau atnākušajā 2016. gadā!


Bērnu centra Smaids administrācija.

 

 Copyright © 2020 bernusmaids.com  Rights Reserved.