^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

P1100644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiet sveicināti!


Šī gada 16.maijā lidostas Spilve teritorijā notika mūsu biedrības organizētais sporta un kultūras bērnu festivāls Rīgas debesis - 2015. Tajā pārsvarā piedalījās Rīgas pilsētas skolnieki un komandas, kuru ģimenēm nav plašu finasiālu iespēju lai apmaksātu saviem bērniem nodarbības dažādos mācību centros un sporta sekcijās ilgtermiņā. Mēs, un to es jau rakstīju iepriekš, šāda mēroga pasākumu organizējām pirmo reizi. Ceram, ka ne pēdējo?! Tādēļ arī nosaucam to Rīgas debesis - 2015. Protams, vieniem pašiem mums tas nebūtu izdevies. Pateicamies gan brīvprātīgiem palīgiem, kuri visa pasākuma laikā uzturēja kārtību un palīdzēja sacensību un konkursu rīkošanā, gan arī pasākuma atbalstītājiem no uzņēmēju puses, kuri sagādāja dāvanas uzvarētājiem. Atsevišķi vēlamies pataikties mūsu mācību centra SMAIDS pasniedzējiem, Eduardam Ludzītim, Vladam Saiko, Natālijai Vitapai un Olegam Marutkinam, kuri palīdzēja organizēt un novadīt visas ieplānotās bērnu festivālā sacensības. Tā pat vēlos pateikties Normundam Karelim, kurš atbildēja par tehnisko pasākuma norises daļu un Anželikai Ivanovai, kura būdama mūsu bērnu kinostudijas vadītāja, visa pasākuma laikā fiksēja fotokamerā labākos bērnu festivāla momentus.
Protams, ne jau viss izdevās, kā bija ieplānots iepriekš. Pirmajā dienas pusē lija lietus. Tādēļ mums nācās atcelt deju konkursu, kas priekš mums, kā organizātoriem un deju konkursa dalībniekiem bija liels sarūgtinājums. Dalībai deju konkursam kopumā pietecās 90 bērni. Tika gatavota plaša programma. Bet izmainīt laika apstākļus nebija mūsu spēkos. Neskatoties uz to, kas attiecas uz sporta sacīkstēm, tad tās ritēja pilnā sparā jau no paša rīta. Bērni skrēja, leca, laida mākoņainajās debesīs savus lidmodeļus, neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Acīm redzot Dievs, vērojot cik grūti sokas bērniem šados laika apstākļos, apželojās un tuvāk pusdienas laikam no debesīm pazuda visi mākoņi, spilgti uzspīdēja saulīte un iestājās bezvējš, kas Spilves lidostā notiek ļoti reti. Tā mums teica, Aivars, kurš ir Spilves lidostas aviācijas muzeja dibinātājs un ilggadējs tā uzturētājs. Šādos laika apstākļos sacensības un konkursi turpinājās līdz pašam vakaram. Pateicoties tam, ka laika apstākļi uzlabojās, mums pat izdevās organizēt vienlaicīgās spēles seansu šahā. To, kā jau minēju iepriekš, novadīja Oļegs Marutkins, 12.klases skolnieks, sporta meistara kandidāts un mūsu mācību centra šaha pulciņa vadītājs. Vienlaicīgās spēles seansā piedalījās ne tikai bērni, bet arī pieugušie, kuru vidū bija gan bērnu vecāķi, gan arī festivāla dalībnieki, bruņinieki un karavīri no Rīgas vēsturiskās rekonstrukcijas kluba. Izmēģināju savus spēkus arī es. Apspēlēt Oļegu man neizdevās, bet biju tam tuvu. Nākamreiz būšu uzmanīgāks un ceru, ka mantas izdosies.
Mēs spēlējam šahu, bērni sportoja, bruņinieki izrādīja savus tērpus un ieročus, kalējs ar mazmeitu atklāja bērniem sava amata noslēpumus, zaldāti maršēja pa Spilves lidlauka teritoriju. Bet uz skatuves jau gatavojās uzstāšanai dziesmu konkursam ansambļi. Katram kolektīvam lai parādītu savu meistarību reglamentā tika atvēlētas 40.minūtes. Bet pateicoties ideāliem laika apstākļiem, lieliskam garastāvoklim un draudzīgai atmosfērai, mēs krietni pārsniedzam atvēlēto konkursa rīkošanai laika limitu.
Festivāla beigās uzvarētāji saņēma pelnītās medaļas un kausus, kā arī vērtīgas balvas. Visi dalībnieki un viesi tika uzcienāti ar karstām bezmaksas pusdienām.
Organizējot šāda mēroga pasākumu mēs ieguvam vērtīgu pieredzi, kuru izmantosim nākotnē. Varbūt ne viss izdevās kā tika plānots iepriekš. Ceram, ka pasākuma dalībnieki un apmeklētāji mums to piedos?!
Uz tikšanos Rīgas debesīs - 2016!
Biedrības "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām "SMAIDS"" valdes priekšsēdētājs, Igors Renigers
Sktīties: youtube: http://youtu.be/cFQWOvgBmdA
(Videomateriālu sagatavoja Kriminalinform korespondente Svetlana Zimina-Ginter)

 

 

 Copyright © 2019 bernusmaids.com  Rights Reserved.