^Back To Top

Biedrība "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām «SMAIDS»"

Mūsu labdarības organizācija SMAIDS tika tika reģistrēta 2013.gadā. Organizācijas galvenais mērķis bija un ir - sniegt palīdzību un sociālo atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi, ģimenēm, kurās bērni ir cietuši vai cieš no vardarbības, kā arī citiem sociāli neaizsargātiem un atstumtības riskam pakļautiem sabiedrības slāņiem. Mēs negarantējam, ka varēsim palīdzēt ikvienam. kam tas ir nepieciešams, bet mēs darīsim visu kas ir mūsu spēkos, lai neviens lūgums par palīdzību nepaliek bez uzmanības.
 Copyright © 2021 bernusmaids.com  Rights Reserved.